ایسنا- وزیر اقتصاد با بیان اینکه البته تخلفات در هیچ بازاری به صفر نمی رسد، تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد با بهره‌مندی از این سامانه‌های نظارتی، دستکاری، گسترش فریب و کلاهبرداری را در بازار سرمایه به حداقل برسانیم.

وی افزود: با همت سازمان بورس و راه‌اندازی این سامانه سازوکاری نهادی برای ایجاد اعتماد سهامداران به بازار سرمایه فراهم شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه البته تخلفات در هیچ بازاری به صفر نمی رسد، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با بهره‌مندی از این سامانه‌های نظارتی، دستکاری، گسترش فریب و کلاهبرداری را در بازار سرمایه به حداقل برسانیم.

به گفته خاندوزی، از یک سو ارائه اطلاعات غلط و از سوی دیگر، عدم مداخله به موقع سازوکار نظارت، عامل بروز این رویداد و نهایتا موجب از دست رفتن اعتماد شد اما با راه‌اندازی این سامانه اعتماد سرمایه‌گذاران ترمیم خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از عناصر بازار سرمایه تعارض منافع است، خاطرنشان کرد: لازم است نهاد ناظر در این حوزه تخلفات را فارغ از هر ملاحظه‌ای کشف و افشا کند تا اعتماد به بازار برگردد.