رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امیدواریم مسئولان کشور با درک شرایط جدید مجموع سیاست هایی را در مذاکرات به سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران از بازیگر اصلی تبدیل به زمین بازی دیگران شود.

به گزارش مهر، غلامحسین شافعی در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: احتمال توافق یا عدم توافق هسته ای و جنگ روسیه با اوکراین از جمله وقایعی است که در روزهای اخیر در صدر اخبار قرار گرفته است که پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

تا به حال به فکر بقای اقتصاد بودیم نه تحول

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: طی سالهای اخیر به دلیل فشار تحریم و تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و ضعف مدیریت اقتصادی کشور در طول سالهای گذشته عموما اقدامات معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده نه تحول در آن.

شافعی ادامه داد: در صورت نهایی شدن توافق برجام و رفع تحریم ها و محدودیت های تحمیل شده بر اقتصاد کشور شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه ای حرکت کند که این موضوع غایب بزرگ اقتصاد در طول سالهای گذشته بوده است.رئیس اتاق ایران گفت: بیم آن می رود که مشابه دوره قبلی برجام این فرصت موقت باشد، بنابراین بخش خصوصی یپشنهادهایی برای بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت دارد.شافعی افزود: در بازه زمانی کوتاه مدت موضوع مدیریت منابع ارزی بسیار مهم است. آزادسازی منابع بلوکه شده و فرصت فروش نفت با قیمت های بالا، منابع ارزی قابل ملاحظه ای نسبت به سالهای اخیر در دست مدیران کشور قرار میدهد.

وی ادامه داد: یک خطای راهبردی این است که شاهد افزایش واردات کالاهای لوکس و قاچاق و پیگیری سیاست های عوام گرایانه باشیم که رونق بی کیفیت و موقتی در اقتصاد ایجاد شود.

خطرات کاهش قیمت ارز

شافعی تصریح ‌کرد: کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ هایی که رقابت پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد اگرچه رفاه کوتاه مدت را به دنبال دارد اما به جریان شدید فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن خواهد زد.وی گفت: تامین پایدار کالاهای اساسی و نهاده های تولید موضوع بعدی است. جنگ روسیه و اوکراین به دلیل درگیر شدن بازیگران مهمی مثل اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه پیامدهای قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی جهان، افزایش قیمت کالاها، کاهش تولید کالاها و بروز چالش در تامین جهانی دارد.شافعی افزود: دولت باید با کمک بخش خصوصی نسبت به تامین نیازهای پایدار و یافتن شرکای جدید اقدام کند، به ویژه آنکه چشم انداز توقف این جنگ در هاله‌ای از ابهام است.رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در بازه زمانی میان مدت نیز با توجه به گشایش های احتمالی توافق برجام، انتطار میرود یک رویکرد توسعه محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد.وی افزود: اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به ویژه در ۱۰ سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی، اشتغالزایی بسیار پایین و بی کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معمولا سیاست گذاری اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن‌گونه علاج ریشه ای مشکلات را به آینده موکول کرده است.