گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن امسال نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران ۳۳۰.۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل، افزایش ۰.۴ درصدی داشت.

بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، به ۸.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بهمن امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۳۰.۶ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش اندک ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۷.۲ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.