ایلنا- مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دستگاه‌های کارتخوان تعیین تکلیف نشده هم مشمول مالیات سنوات گذشته می‌شوند و هم تراکنش آنها قطع و غیرفعال خواهد شد، گفت: مطابق با مقررات، بانک مرکزی مکلف به قطع و غیرفعال کردن تمام دستگاه‌های کارتخوانی است که متصل به پرونده مالیاتی نیستند.

جهانگیر رحیمی با بیان اینکه مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان که به پرونده مالیاتی متصل نیستند، پایان یافته است، گفت: قرار بر این بود که بهمن ماه پایان مهلت تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوانی که به یک پرونده مالیاتی متصل نیستند پایان بپذیرد و در حال حاضر اطلاعات در حال جمع‌آوری و ارائه به بانک مرکزی است.