خبرآنلاین- شاخص کل بورس در اولین روز هفته با افت ۲۷۹.۵۷ واحدی به عدد هزار و ۲۸۲ واحد رسید و شاخص هم وزن نیز با افت ۱۹۸.۷۵ واحدی به عدد ۳۲۵ هزار و ۸۳ واحد رسید.نمادهای شاخص ساز شبندر، شتران و شپنا بیشترین تاثیر را بر افت شاخص گذاشتند و نمادهای وبملت، خودرو، وتجارت و وبصادر دیروز سبزپوش بودند.شاخص فرابورس با افت ۱۱.۹۲ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۵۱۵ واحد رسید.