ایلنا- سازمان دامپزشکی کشور طی نامه‌ای صادرات دام سبک و سنگین را ممنوع اعلام کرد.

 در متن نامه سید بهمن نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور به مدیران کل دامپزشکی استان‌ها آمده است: با عنایت به نامه معاونت محترم توسعه بازرگانی در ارتباط با خرید دام سبک و سنگین از محل مجوزهای داده شده برای صادرات، به استحضار می‌رساند صدور مجوز صادرات دام سبک و سنگین ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت شامل تمام محموله‌هایی که حتی برای آنها گواهی بهداشتی لاتین صادر شده و به گمرکات خروجی ارسال شده‌اند، نیز می‌شود.