ایسنا- عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران می‌گوید امسال به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی در برخی از مناطق زعفران کاری، تولید تا ۷۰ درصد کاهش داشت.علی حسینی با بیان اینکه برداشت زعفران از آبان ماه شروع می‌شود و تا آذر ادامه دارد، گفت: در حال حاضر هیچ زعفرانی بر زمین نمانده یعنی یا صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران آن را خریداری کرده‌اند و یا دست کشاورزان است.وی ادامه داد: امسال قیمت زعفران بالا رفت، زیرا چند سالی بود که تغییری نکرده بود و تولیدکنندگان توقع داشتند که قیمت‌ها حداقل نسبت به تورم افزایش داشته باشد. البته بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز به خشکسالی و به تبع آن کاهش تولید مربوط می‌شود.