تسنیم- وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.سید احسان خاندوزی گفت: در سال 1400 در چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت‌ها قرار داشتیم، که الان هم وضعیت نامطلوبی را داریم.وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول 80 سال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است، اضافه کرد: متأسفانه سختی این مشکلات و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم‌ها و برخی از آن به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در مسائل دیرینه اقتصادی بود.