ایلنا- رئیس صنف جایگاه‌داران کشور با بیان اینکه در کیش و قشم به روال سابق سوخت‌گیری از جایگاه‌ها انجام می‌شود، گفت: حتما در ابتدای اجرا فروش سوخت با کاهش روبرو می‌شود.اسدالله قلیزاده درباره وضعیت کیش و قشم بعد از انتخاب این دو منطقه به عنوان پایلوت اجرای طرح جدید توزیع بنزین سهمیه‌ای اظهار داشت: مردم در دو منطقه آزاد کیش و قشم کماکان به روال سابق سوخت‌گیری از جایگاه‌ها انجام می‌دهند و تغییری انجام نشده است.وی افزود: برای انجام طرح الزاماتی وجود دارد که پس از تدوین آنها نوبت به اجرا در سطح جایگاه‌های سوخت می‌رسد که اولین تغییر باید جایگزینی سهمیه اعتباری با سهمیه لیتری باشد.رئیس صنف جایگاه‌داران کشور تصریح کرد: رسانه‌ای شدن موضوع قبل از انجام اقدامات اولیه توجه مردم را جلب کرد و تا ماه قبل همه منتظر اجرایی شدن طرح بودند که تاکنون چنین نشده است.