شادا- معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه ضوابط پرداخت تسهیلات تغییری نکرده است، گفت:‌مصوبه وام بدون ضامن به معنای وام گرفتن آحاد جامعه نیست.

سید عباس حسینی با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد  واجد شرایط است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف 100 میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.