باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید گفت: درصورتی که مجوز افزایش محدوده‌ شهری صادر شود، برنامه ریزی برای ساخت واحد‌ها به صورت دو طبقه‌ای و ویلایی را در دستور کار قرار خواهیم داد.علیرضا جعفری گفت: تعاونی‌هایی که در قالب مسکن مهر زمین گرفته بودند، اما واحدی را به متقاضیان تحویل نداده‌اند، با همکاری معاونت تعاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به زودی تعیین تکلیف شده و اقدامات لازم برای تغییر هیئت مدیره‌های تعاونی‌ها صورت می‌گیرد. به گفته سرپرست شرکت عمران شهر‌های جدید متراژ واحد‌های نهضت ملی مسکن بین ۷۰ تا ۱۱۰ متر است و درصورتی که مجوز افزایش محدوده‌های شهری صادر شود، برنامه ریزی برای ساخت واحد‌ها به صورت دو طبقه‌ای و ویلایی را در دستور کار قرار خواهیم داد.