مشاور رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی مناطق آزاد با استفاده از ظرفیت مداحان گفت: در جامعه یک و نیم میلیون نفری هشت منطقه آزاد که عموما مناطق مرزی هستند، با مشکلات و محرومیت های بسیاری روبرو هستیم همچون چابهار که با درصد بالایی از حاشیه نشینی مواجه است.

سعید محمد گفت: رهبر انقلاب به کرات در سخنان خویش بر لزوم استفاده از ظرفیت های مردمی نهادهای خودجوش غیر دولتی در ترویج فرهنگی اسلامی سخن گفته اند که بهره مندی از ظرفیت های اقشار مختلف از جمله جوانان متعهد و متخصص و دارای راهکار از جمله آنهاست.