ایرنا- براساس آخرین اطلاعات آماری بانک مرکزی، خلاصه دارایی‌های خارجی این بانک در آبان ۱۴۰۰ برابر ۶۸۷ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۴ درصد رشد داشت.بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد که خلاصه دارایی خارجی این بانک در آبان سال گذشته برابر ۵۶۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند سال گذشته ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بود. خلاصه دارایی خارجی بانک مرکزی در آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته ۶.۵ درصد رشد داشت.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آبان ماه امسال ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است.