رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: محاسبات نشان می‌دهد خط فقر در ایران بالاتر از ده میلیون تومان می‌ایستد.

فرامرز توفیقی، در پاسخ به این سؤال که آیا خط فقر 4 تا 4.5 میلیون تومانی استنادی مشخص و آماری دارد که از سوی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده، به قرن‌نو گفت: تعیین خط فقر براساس استانداردهای مشخص صورت می‌گیرد.

وی در توضیح این مطلب افزود: سه مدل استاندارد بین‌المللی برای محاسبه خط فقر وجود دارد؛ مدلی که در ایران دنبال می‌شود اینگونه است که ما دارای سبد معاش براساس حداقل حقوق بند 2 ماده 41 قانون کار هستیم و در کنار آن محاسبه سبد خط فقر صورت می‎گیرد.

او درباره شرایط سبد خط فقر گفت: هزینه موادغذایی موردنیاز یک خانوار برای عبور از فقر در این قالب محاسبه می‌شود و در کنار آن، معادل همین مبلغ باید برای سایر هزینه‌های زندگی در نظر گرفت؛ برای مثال اگر یک میلیون تومان برای خوراکی‌های مصرفی فرد در نظر گرفته شود باید معادل همین عدد، برای سایر هزینه‌های زندگی لحاظ شود.

وی تأکید کرد: با احتساب عدد فرضی در نظر گرفته‌شده، فرد به دو میلیون تومان نیاز دارد که از خط فقر فاصله بگیرد.

به گفته وی، کالری موردنیاز فرد 2200 تا 2500 در نظر گرفته می‌شود که به مدل و تیپ‌شناسی جمعیت کشور بازمی‌گردد.رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تأکید کرد: مدل و تیپ‌شناسی جمعیت کشور ما در محدوده میانسالی است و در نتیجه به‌طور متوسط افراد به 2300 کالری نیاز دارند که این مقدار برمبنای کربوهیدرات،‌ میوه، پروتئین، ویتامین و... محاسبه شده است. او تأکید کرد: آخرین جدولی که در کمیته دستمزد ارائه کردیم برمبنای جدول انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران بود؛ این محاسبات به طور رسمی برای دستمزد سال 1400 انجام شده و همان زمان برآوردها نشان می‌داد رقم هفت میلیون تومان برای سبد حداقلی برای کل کشور محاسبه شد.

وی ادامه داد: به‌روز رسانی این سبد بسیار آسان است؛ به‌طوری‌که هفت میلیون هزینه این سبد را در پنجاه درصد تورم باید ضرب کرد؛ به‌این‌ترتیب رقم مذکور به عدد 3.5 میلیون تومان می‌رسد. اضافه شدن این رقم به رقم هفت میلیون تومانی نشان می‌دهد که خط فقر در کشور حداقل 10.5 میلیون تومان است.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم این اعداد را زیر سؤال ببریم در اصل علم ریاضیات و منطق را زیر سؤال برده‌ایم.

وی در توضیحاتی تکمیلی در خصوص چگونگی محاسبه اعداد و ارقام تأکید کرد: این جدول براساس میزان مصرف نان هر فرد در روز و میزان مصرف میوه، سبزیجات، گوشت قرمز و سفید، قند، شکر، روغن و... محاسبه می‌شود. این محاسبات حداقلی و برای تأمین سلامت بدن فرد است.