فارس- ازبکستان در نامه ای تاکید کرده است، پس از دیدار نمایندگانش با مقامات ایرانی، تا این تاریخ هیچگونه آفت یا ارگانیسم مضر در سیب‌زمینی‌های صادراتی به ازبکستان دیده نشده است.

آژانس حفظ نباتات قرنطینه جمهوری ازبکستان در نامه به سازمان حفظ نباتات ایران موارد زیر را مطرح کرده است:  در پی توافق برای تقویت نظارت و کنترل بهداشت گیاهی سیب زمینی‌های صادراتی در دیداری که 12 تا 17 نوامبر بین نمایندگان کشور ازبکستان با نمایندگان ایران انجام شد و با توجه به اقداماتی که توسط سازمان حفظ نباتات ایران صورت گرفته تا این تاریخ هیچگ‌ونه  آفت یا ارگانیسم  مضر در سیب‌زمینی‌های صادراتی به ازبکستان دیده نشده است.