مهر- رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم ایران مباحث مطرح شده را مبنی بر اینکه استفاده از سموم چینی یکی از دلایل آلودگی محصولات کشاورزی ایران و برگشت آنهاست، رد کرد.مسعود گیلآبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی عنوان می کنند استفاده از سموم چینی یکی از دلایل آلودگی محصولات کشاورزی ایران و برگشت آنهاست، این مساله را رد کرد و گفت: ماده موثره حدود ۹۰ درصد سموم تولیدی دنیا در هند و چین تولید می‌شود.وی اضافه کرد:استانداردهایی که در کشور ما در حوزه تامین سموم وجود دارد برابر با استانداردهای جهانی و سازمان فائو است و بنابراین اگر سموم طبق این ضوابط تولید و وارد شوند می‌توان آنها را در همه جای دنیا مصرف کرد.این فعال صنفی تاکید کرد: البته این مساله برمی‌گردد به اینکه چقدر ضوابط مذکور رعایت می‌شود و تا چه اندازه نظارت در این حوزه وجود دارد و کسانی که این سموم را تامین می‌کنند تا چه اندازه وجدان کاری و قابلیت فنی دارند.