مهر- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری در بهبود معیشت مردم ندارد، گفت: حذف این رانت، تورم‌زا نیست و فقط موجب عصبانیت افراد خاص می‌شود.احمد امیرآبادی فراهانی ، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را توزیع رانت خواند و اظهار داشت: دولت یازدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد اما این ارز موجب کاهش قیمت کالاهای اساسی نشد.وی ارز ۴۲۰۰ تومانی را رانتی در دست سوءاستفاده کنندگان خواند و افزود: افرادی که این ارز را دریافت کردند یا کالا را وارد نکردند و یا کالاهای وارداتی را به قیمت ارز آزاد فروختند.