توسعه‌ایرانی - شاخص کل بورس دیروز بیش از ۱۳ هزار واحد ریخت و به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی بازگشت.شاخص کل بورس با افت ۱۳ هزار و ۸۲۷ واحدی به عدد یک میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۶۲ واحد رسید و شاخص هم وزن نیز ۳ هزار و ۴۸۲ واحد ریخت و به عدد ۳۴۳ هزار و ۴۹۲ واحد رسید. نمادهای شاخص ساز فولاد، فملی، شستا، شپنا، وغدیر، خودرو و  شبندر بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند.