تسنیم- دبیر انجمن صنایع روغن نباتی، گفت: ۷۰ درصد یک بطری روغن نباتی وارداتی است، حال اگر دولت در صدد تغییر ارز ۴۲۰۰ برای روغن است باید زیر ساخت آن را فراهم کند.

امیرهوشنگ بیرشک ، با اشاره به اینکه در حال حاضرحجم تولید روغن حدود 180 هزار تن در ماه است، افزود: براساس آمار نیاز داخلی به روغن 150 هزار تن در ماه است. این موضوع نشان می‌دهد حجم تولید روغن مناسب بوده و هیچ دغدغه ای در این حوزه برای تأمین نیاز مردم نیست.

وی با اشاره لایحه دولت در بودجه 1401 که ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی حذف کرده است، گفت:  100 درصد روغن خام مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود و هر گونه تغییر در نرخ ارز تاثیر مستقیمی در قیمت نهایی این محصول می‌گذارد.