ایلنا- رییس سابق شورای ملی زیتون خاطر نشان کرد: سال گذشته زیتون کیلویی ۱۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شد این در حالیست که در سال جاری به کیلویی ۳۵ هزار تومان رسیده است، یعنی قیمت این میوه در یک سال ۱۵۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است.سید احمد بلندنظر درباره دلایل افزایش نرخ زیتون در سال جاری، گفت: سال آوری یا باردهی نامنظم درختان یک قاعده کلی فیزیولوژی است که مطابق با آن‌ کلیه درختان مثمری که خزان ندارند یک سال زیاد بار می‌دهند و سال دیگر کم بار می‌دهند مانند خرما، زیتون و کلیه مرکبات. امسال هم سال ناآوری درختان زیتون بوده است .