توسعه ایرانی- سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات است و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند.سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده می‌باشند.سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به‌میزان 10 درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌نماید.