تسنیم- مقامات پاکستان از توافق این کشور با ایران درباره تجارت پایاپای به‌منظور حل مشکل نبود کانال‌های بانکی خبر دادند.کمیته دائمی بازرگانی مجلس سنای پاکستان روز پنجشنبه از توافق اسلام‌آباد و تهران در مورد تجارت پایاپای مطلع شده است.این توافق را صالح فاروقی، معاون وزیر بازرگانی پاکستان در پاسخ به سؤال سناتور فیدا محمد بیان کرد. این جلسه به‌ریاست سناتور زیشان خانزاده برگزار شد.

صالح فاروقی در اظهارات خود تأکید کرد: به‌دلیل نبود کانال‌های بانکی با ایران، برخی مشکلات در تجارت با تهران وجود دارد.

وی گفت: موضوع تجارت پایاپای با ایران حل شده است.وی در ادامه گفت: اجرای توافق تجارت پایاپای با ایران تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.

معاون وزیر بازرگانی پاکستان به کمیته سنا تأکید کرد که قرار گرفتن نام این کشور در لیست خاکستری FATF هیچ تأثیری بر صادرات پاکستان ندارد.