خبرآنلاین- نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشورگفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مهیا شدن زیرساخت‌ها تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مرغ را با بحران مواجه خواهد کرد.

حبیب اسدالله‌نژاد با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند قیمت مرغ را بیش از دو برابر افزایش دهد، گفت: باید توجه داشت که با این اقدام واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و همین امر سبب بروز مشکلاتی خواهد شد. از سوی دیگر بیم آن می رود با رشد قیمت‌ها در بازار، شاهد کاهش مصرف و کاهش کشش بازار باشیم که این امر نیز در نتیجه دامنه بحران را برای تولید کننده افزایش می‌دهد.