خبرآنلاین- معاون وزیر صمت گفت: هیئت پاکستانی با وزیر جهاد کشاورزی ایران توافقاتی داشت که از جمله آنها تهاتر محصولات سوختی و ال‌پی‌جی در برابر برنج از پاکستان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و طرف پاکستانی برای رفع موانع واردات محصولات گرمسیری، دام زنده و برنج و صادرات محصولات کشاورزی ایران مثل سیب و خرما به پاکستان بود.

علیرضا پیمان‌پاک افزود: همچنین مقرر شد برای رسیدن به اهداف و برنامه پنج ساله همکاری، استراتژی پنج ساله دو کشور تبیین و توسعه یابد.