رئیس سازمان بورس از افزایش قیمت خودرو در کارخانه تا حد منطقی که مانع زیان دیدن خودروسازان شود، خبر داد.مجید عشقی، با بیان اینکه روش فعلی قیمت‌گذاری و فروش خودرو تقریباً مورد قبول هیچکس نیست، اظهار کرد: نه خودروساز، نه مصرف‌کننده و نه دولت از وضعیت فعلی منفعت می‌برند.

وی ادامه داد: سهامداران خودروسازان هم از وضعیت فعلی ناراضی هستند و ضرر زیادی می‌کنند. بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت‌های خودرو نه رشدهای عجیب و غریب داشته باشد، بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو در کارخانه داشته باشیم.