ایسنا- دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اعلام کرده که محدودیت‌های اعمال شده برای ناوگان ایران در یک بندر هندی به پایان رسیده است.از چندی قبل هندوستان اعلام کرده بود که برای کشتی‌ها و ناوگان ایران در بندر موندرا محدودیت‌هایی وضع کرده است.  اپراتوری این بندر در اختیار شرکت آدانی است که شرکتی اماراتی محسوب می‌شود.با این وجود، بر اساس نامه‌ای که مسعود پلمه  دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به علیخانی  معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، این محدودیت‌ها از این پس لغو خواهند شد.در این نامه آماده که با همکاری بخش خصوصی ایران که در کشور هند فعال است و همچنین سفارت ایران در دهلی نو، شرکت آدانی محدودیت‌های خود را لغو کرده است.