صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌ انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 2.5 درصد برآورد کرد که نسبت به پارسال کاهش یافته و پیش‌بینی کرد که در سال بعد نیز به 2 درصد کاهش یابد. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 برابر با منفی 6.8 و در سال 2018 برابر با منفی 6 عنوان شده است.