رئیس کمیسیون تخصصـــی چـــای فدراسیون صنایع غذایی مدعی شد، کنیا می‌خواهد کارخانه چای در ایران راه‌اندازی و سالانه ۱۰۰ هزار تن چای وارد کند که موجب نابودی صنعت چای ایرانی می‌شود. احمدرضا بخشی افزود: در 10 روز گذشته هیئتی از کنیا به آمده‌اند تا کارخانه‌ای که در گذشته خریداری کرده بودند را با واردات چای‌های ضعیف کنیایی و اختلاط آن با چای ایرانی دربازار، راه‌اندازی کنند.