سازمان بنادر و دریانوردی- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال با حجم انبوهی از ورود کالاهای اساسی در بنادر مواجه باشیم. محمد راستاد با اشاره به ایفای دقیق وظایف نظارتی بر کلیه قراردادها در بنادر، افزود: وظیفه ما به عنوان کارفرما این است که به دقت جزئیات قراردادها با سرمایه‌گذاران و اپراتورها را کنترل کنیم و نقش هدایت‌گری داشته باشیم.