مهر- مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: مصوبه جدید شورا برای صادرات دام زنده توسط وزیر جهاد ابلاغ و مقرر شده است طی دو هفته سقف و نوع دام صادراتی توسط معاونت امور دام به شرکت پشتیبانی اعلام شود. افشین صدردادرس با اشاره به جلسات شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در هفته گذشته، گفت: جلسه نخست این شورا، جلسه‌ای کارشناسی بود و در جلسه دوم تصمیماتی گرفته شد. وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم دام زنده سبک را معاونت امور دام حدود ۶۲ هزار تومان برآورد و اعلام کرده است، گفت: در این جلسه شرکت پشتیبانی امور دام قیمت پیشنهادی برای خرید دام زنده را ۴۵ هزار تومان اعلام کرد که هیچ مبنای کارشناسی ندارد. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه در نهایت نیز خرید حمایتی دام سبک از دستور کار شورای قیمتگذاری خارج شد، افزود: مصوبه جدید شورا برای صادرات دام زنده توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ و مقرر شده است ظرف مدت دو هفته سقف و نوع دام صادراتی توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شود.