ایرنا - وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار برای قیمت سبوس، گفت: قیمت هر کیلوگرم سبوس طبق مصوبه تنظیم بازار تا پایان امسال همان یک هزار و ۴۰۰ تومان باقی می‌ماند. «سیدجواد ساداتی نژاد» که در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، درباره کاهش تولید گندم در کشور در جمع خبرنگاران افزود: امسال به دلیل خشکسالی، تولید گندم طبق پیش‌بینی نبوده به طوری که اکنون بیش از ۴.۵میلیون تن گندم خریداری شده است و نیاز مازاد بر این میزان، وارد خواهد شد.