مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: تحلیل من از وضعیت حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت ایران با افغانستان این است که مناسبات حمل و نقلی ما با این کشور شرایط بدتری از زمان ریاست جمهوری اشرف غنی نخواهد داشت. در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی با موضوعاتی مواجه بودیم که توسعه روابط حمل و نقلی را به بن‌بست کشانده بود.

جواد هدایتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره آینده ترانزیتی ایران و افغانستان پس از تحولات سیاسی این کشور و به روی کار آمدن طالبان گفت: دنیا تحلیل‌های متفاوتی درباره وضعیت کشور افغانستان دارد و درباره این کشور و آینده آن و همچنین رفتار طالبان تحلیل‌های متفاوت از هم می‌شنویم. عده‌ای بر این باورند طالبان به لحاظ حکمرانی و مسائل اجتماعی و سیاسی متفاوت از طالبان 20 سال گذشته است اما عده‌ای دیگر معتقدند نگاه ایدئولوژیک طالبان تغییری نمی‌کند و تمام ادعاهای طالبان برای تغییر رویکرد و سیاست‌ها، تا زمان ثبات دولت جدید است و پس از تثبیت دولت، به خاستگاه‌های فکری و رفتاری همان 20 سال گذشته برمی‌گردند.

وی با بیان اینکه تمام دنیا با نگاه احتیاط‌آمیز با طالبان مواجه می‌شوند، گفت: حتی کشورهای روسیه، آمریکا و سایر کشورهای منطقه در مواجهه با افغانستان جدید محتاط هستند. باید توجه داشت که هنوز دولت قطعی افغانستان شکل نگرفته و هنوز افغانستان مواضع خود را نشان نداده است که رفتار قابل سنجشی از آینده این کشور مشخص کند. مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: تحلیل من از وضعیت حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت ایران با افغانستان این است که مناسبات حمل و نقلی ما با این کشور شرایط بدتری از زمان ریاست جمهوری اشرف غنی نخواهد داشت. در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی با موضوعاتی مواجه بودیم که توسعه روابط حمل و نقلی را به بن‌بست کشانده بود.

مذاکرات گذشته بدون اقدام  باقی می‌ماند

هدایتی با تاکید بر اینکه افغانستان در بین کشورهای همسایه بعد از عراق دومین شریک تجاری ایران است، یادآور شد: نیازهای افغانستان از طریق کالاهای ارزان ایران تامین می‌شد و این کشور برای تامین نیاز مردم خود مجبور به تجارت با ایران بوده و گزینه دومی نداشت ضمن اینکه تجار افغانستان با تجار ایران روابط دیرینه دارند و این رابطه اجتماعی درهم تنیده را نمی‌توان فراموش کرد. از سوی دیگر کالاهای ارزان ایرانی برای این کشور اقتصادی‌تر بود از این رو افغانستان نیاز خود به سوخت و مواد غذایی را از طریق ایران تامین می‌کرد و این درهم تنیدگی اجتماعی را می‌توان در سطح مردم دو کشور هم دید.

وی با بیان اینکه در مذاکرات رسمی با دولت جدید افغانستان برای اینکه حجم تجارت و میزان حمل و نقل بین دو کشور را بهبود دهیم و مدیریت کنیم نیاز به هماهنگی‌های بین دولت‌های دو کشور داریم، ادامه داد: در گذشته عمدتا در مذاکرات با افغانستان توافقاتی که حاصل می‌شد بدون اقدام باقی می‌ماند و عمده توافقاتمان درباره مرزها و حمل و نقل بین دو کشور برای توسعه مناسبات بی‌نتیجه مانده بود که البته بخش عمده آن تحت تاثیر از فشار آمریکایی‌ها و نگاهی که اشرف غنی به آمریکا داشت، بود.

مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: فشاری که آمریکا ایجاد کرده بود مانع از این می‌شد که تجار و دولت دو کشور اقدامی را در جهت توسعه مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی انجام دهند و باید توجه داشت که بخشی از منابع ارزی کشورمان هم از تجارت با افغانستان

 تامین می‌شود. وی درباره روابط هند و افغانستان و به دنبال آن توسعه ترانزیت از مسیر ایران اظهار داشت: طبعتا طالبان نزدیکی بیشتری با پاکستان دارد و هند حق دارد ملاحظات جدی‌تری درباره افغانستان جدید داشته باشد. برای هند هم موضوع مهم، اعلام رسمی مواضع افغانستان است و باید دید افغانستان دولت فراگیر تشکیل می‌دهد یا همان رویکردهای قبلی را خواهد داشت. بنابراین هند هم مانند ایران و سایر کشورها منتظر این است که افغانستان جدید چه رفتاری در منطقه خواهد داشت.