ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه انتظار تحول مدیریتی بنیادین را در سازمان تامین اجتماعی داریم، گفت: باید پنج معیار اصلی انقلابی، کارآمدی، دست پاکی، فساد ستیزی و مردمی بودن را در این سازمان مورد توجه قرار دهیم. حجت عبدالملکی در مراسم تودیع «مصطفی سالاری» که از دو سال پیش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و معارفه «میرهاشم موسوی» به عنوان مدیرعامل جدید این سازمان افزود: بستن روزنه‌های فساد و مقررات‌زدایی را در اولین جلسه‌ وزارتخانه مطرح کردیم و در این زمینه ارزیابی می‌کنیم که حجم فساد باید سه ماه دیگر کمتر شده باشد.