مرکز آمار ایران- در بهار امسال تولید کنندگان بابت ارائه محصول و خدماتشان به طور میانگین ۷۳ درصد افزایش قیمت داده‌اند. مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت  تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در بهار امسال منتشر کرد. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه تولید کننده (تغییر شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل)  در بهار ١٤٠٠ به ۷۳ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (٦٧.٥) ٥.٥  درصد افزایش داشته است.  بر این اساس، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار پارسال ٧٣ درصد افزایش دارد.