ایلنا-معاون ارزی پیشین بانک مرکزی گفت: در نهادهایی مانند بانک جهانی و سایر بانک‌ها که اعضای آن هستیم، امکان استفاده از تسهیلات و مزایا نزدیک به صفر است، چنانکه اخیرا شاهد آن بودیم صندوق بین المللی برای کمک 5 میلیارد دلاری به ایران در شرایط کرونا اعلام آمادگی کرد اما امریکا اجازه نداد و جلوی آن را گرفت. احمد عزیزی درباره عضویت ایران در بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی افزود: ایران در حال حاضر عضو بانک توسعه آسیایی، عضو بانک توسعه اسلامی، عضو بانک توسعه و ترمیم بین المللی یا بانک جهانی است که  از اعضای اولیه بانک جهانی هم محسوب می‌شود اما در شرایط کشورمان یا نتوانستیم از تسهیلات این بانک‌ها استفاده کنیم یا استفاده بسیار محدودی داشتیم.