روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران از کشف یک واحد تولید اکسیژن و گازهای طبی، به عنوان مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد. این اقدام غیرقانونی در شرایطی انجام شده که صنعت برق کشور با وجود دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های گوناگون برق‌رسانی در تابستانی با گرمای کم‌سابقه برای کمک به حال هم‌وطنان در شرایط سخت کرونایی، تامین نامحدود برق مراکز و واحدهای تولید دستگاه‌های ساخت اکسیژن را در دستور کار خود داشته است.