تسنیم- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر گفت: قیمت تمام شده تولید تایر بیش از ۱۵ درصد افزایش داشته اما تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که بازار کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد. مصطفی تنها افزود: در شرایط فعلی تولید برای کارخانه‌ها آن‌هم با قیمت‌های قبل به صرفه نیست، البته تولیدکنندگان تا حد توان مشغول تولید هستند و نمی‌گذارند اختلالی در بازار به وجود آید اما با توجه به هزینه‌های تولید افزایش قیمت در تایر اجرایی شده است.