فارس- مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه ایران در رتبه هفتم در بین صادرکنندگان کالا به سوریه قرار دارد، گفت: سهم ایران از بازار سوریه فقط 3 درصد است. فرزاد پیلتن درباره آخرین وضعیت تجارت بین دو کشور ایران و سوریه، گفت: براساس آمارهای رسمی در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۶ میلیون دلار از جمهوری اسلامی ایران به کشور سوریه صادرات شده و بر این اساس سوریه در رتبه بیستم طرفهای صادراتی کشور طی مدت مذکور قرار گرفته است. وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۸.۵ میلیون دلار به کشور سوریه صادرات داشته ایم و بر این اساس صادرات ایران به سوریه در ۴ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۳۶ درصد افزایش اما از نظر وزنی ۲۶ درصد کاهش داشته است.