فارس - سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر نوشت: در جلسه ای که طی هفته جاری برگزار می شود، زمان دقیق اعمال افزایش قیمت تایر مشخص خواهد شد. تنها درباره وضعیت تولید تایر در کشور نیز اظهار داشت: تولید در وضعیت خوبی قرار دارد، البته طی ماه‌های گذشته در بخش تایرهای رادیال برای خودروها مشکلاتی وجود داشت که در حال حاضر برطرف شده است. وی افزود: طرح‌هایی برای افزایش تولید تایر وجود دارد که در صورت راه اندازی می‌تواند نیاز کشور را تا حدودی برطرف کند.