توسعه ایرانی- رئیس کل بانک مرکزی گفت: طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه از جمله تهاتر برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی و گسترش عملیات بازار متشکل ارزی از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارزی است.

علی‌اکبر کمیجانی افزود: طی سه سال گذشته این بانک از تمام ظرفیت خود استفاده کرده تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد بتواند با وجود تحریم‌ها نیازهای ارزی و ریالی فعالیت‌های اقتصادی را به نحو مناسب تأمین کند و به طور خاص در سال‌های اخیر تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و واکسن کووید ۱۹ را در اولویت خود قرار داده است.

کمیجانی گفت: طی حدود سه سال و نیم گذشته اقتصاد ایران تحت فشار شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ قرار گرفته و بانک مرکزی به عنوان ستون نظام مالی کشور در معرض و مرکز حملات مستقیم در جنگ اقتصادی قرار داشته است.