باشـــگاه خبرنــگاران جوان- رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران نوشت: با توجه به شرایط کنونی تولید و عرضه پیش بینی می‌شود که نا به سامانی‌ها تا بهمن در بازار ادامه یابد. ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه گرانی تخم مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد، گفت: قیمت تمامی اقلام سبد خانوار لحظه‌ای در نوسان است که تخم مرغ هم از این امر مستثنی نیست. او قیمت کنونی هر کیلو تخم‌مرغ در مرغداری را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت کنونی هر شانه تخم مرغ ۲ کیلویی درب مرغداری ۳۶ هزار تومان است.