ایلنا-مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی گفت: تا کنون هیچ دستگاه گیرنده اینترنت ماهواره به صورت رسمی یا غیررسمی وارد کشور نشده است.  وی ادامه داد: اطلاعات دریافتی ما نشان می‌دهد حتی شهرهای پیشرو ارتباطی منطقه مانند دبی این دستگاه را وارد نکردند.  محبی معتقد است هر چند هنوز کشورهای منطقه تجهیز به دستگاه‌های گیرنده نشده‌اند، اما بدون شک باید برای تامین تجهیزات مورد نیاز این فناوری آماده باشیم. وی تصریح کرد: معمولا کشور ما در برابر ورود فناوری‌های مخابراتی و ارتباطی جدید مقاومت و‌ مخالفت از خود نشان می‌دهد. به گفته وی بهترین تصمیم این است که دستگاه‌های حاکمیتی زمینه ورود رسمی تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای را فراهم کند، در غیر این صورت اجازه فعالیت قاچاقچیان را داده است. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی توصیه کرد: برای شناخت بهتر این تکنولوژی ابتدا اجازه ورود و‌ استفاده از تجهیزات مربوطه به دستگاه‌های خاص داده شود و پس از آن ورود تجهیزات به صورت رسمی برای تمامی متقاضیان آزاد شود.