آمار گمرک نشان از انباشت و فساد هزار تن موز در گمرک دارد که همچنان به حجم آن افزوده می‌شود. کارشناسان دلیل این اتفاق را مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار ‌و تصمیمات یک‌شبه بدون توجه به نتایج آن می‌دانند. به گزارش ایلنا؛ گمرک ایران چندی پیش اعلام کرد که حدود ۳۰۰۰ تن موز در گمرک دپو شده یا در حال حمل و رسیدن به کشور است و از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا فوری تعیین تکلیف کند. به گفته کارشناسان دلیل این اتفاق را مربوط به مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار است که بر اساس آن در ازای صادرات سیب به میزان یک سوم باید مجوز ثبت سفارش برای واردات موز صادر شود. همچنین تصمیم یک‌شبه دولت برای ممنوعیت صادرات سیب در ماه پایانی سال در این اتفاق موثر بوده است.  این دلایل موجب شده در حال حاضر با وجود ثبت سفارش و تعیین منشا ارز، صادراتی به ازای سیب انجام نشود و موزها در گمرک انباشت  و در حال فساد باشند.  صدرالدین نیاورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران درباره  اتفاق پیش آمده برای ترخیص موزهای مانده در گمرک، اظهار کرد: این مشکل به دو دلیل به وجود آمده که یکی مصوبه‌های ضعیف و دیگری تصمیمات یک‌شبه بدون بررسی کارشناسی نتایج آن است. وی ادامه داد: سال ۹۹ ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که فقط واردات موز به شرط صادرات سیب امکان پذیر است.  به گفته وی؛ ماه منتهی به نوروز بود که دولت یکشبه تصمیم به ممنوعیت صادرات سیب گرفت در حالی که انبارها پر از سیب بود و باغداران مشتری برای تولید خود نداشتند.