گلوبال ویلج -وزیر انرژی پاکستان اعلام کرد: کمبود برق در منطقه گوادار این کشور به خاطر پایین آمدن عرضه از سوی ایران بوده است. حمد اظهر درباره قطع شدن مکرر برق در سواحل جنوب غربی پاکستان نوشت: پایین آمدن امکان عرضه برق از سوی ایران باعث کمبود برق در گوادار،‌تربت و منطقه مکران شده است.