وزیر منابع آب عراق می‌گوید ورود آب رودخانه‌ها از ایران به شدت کاهش یافته و مشکلاتی را برای ساکنان استان دیاله ایجاد کرده است. او می‌افزاید، در صورت عدم رفع این مشکل عراق به سازمان ملل شکایت خواهد کرد.  دیچه وله گزارش داده است: عراق از ایران خواست تا به حق‌آبه این کشور احترام بگذارد. بغداد می‌گوید، ایران با  تغییر مسیر رودخانه‌هایی که به عراق وارد می‌شوند و همچنین ساخت سد، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آب عراق گفت: «ایرانیان هیچ پاسخی [پاسخی مثبتی] به خواسته‌های ما نداده‌اند و همچنان آب رودخانه‌های سیروان، کارون، کرخه و الوند را قطع کرده و به ساکنان دیاله [استانی در شرق عراق] که به آب ورودی ایران متکی هستند خسارت زیادی وارد کرده است.» لحمدانی تهدید کرد، عراق در صورت عدم همکاری ایران در مورد حقوق آبی خود به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. به گزارش آناتولی، ترکیه ماه گذشته برای کمک به عراق جهت عبور از بحران، آب بیشتری در رودخانه‌های دجله و فرات رها کرده است. عراق کاملاً به رودخانه‌های دجله و فرات وابسته است که بیش از ۹۰ درصد آب شیرین کشور را تامین می‌کنند. ۹۰ درصد آبدهی سالانه فرات از خاک ترکیه و ۱۰ درصد از خاک سوریه سرچشمه می‌گیرد. در مورد رودخانه دجله نیز ترکیه ۴۰ درصد، عراق ۵۰ درصد و ایران ۱۰ درصد از حجم سالیانه آب جاری در این رودخانه را تامین می‌کنند.