ایلنا- دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران از پا برجا بودن ممنوعیت واردات برنج در فصل کشت خبر داد و گفت: به رغم تصویب ستاد تنظیم بازار برای رفع ممنوعیت واردت برنج در فصل کشت، وزارت جهاد کشاورزی اجازه اجرای آن را نداد. مسیح کشاورز درباره آخرین تصمیمات در حوزه واردات برنج، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در یکصد و چهل و یکمین جلسه خود مصوب کرد ممنوعیـت فصلی واردات برنج در سال‌جاری برداشته شود. به گفته کشاورز؛ به رغم مکاتبات و پیگیری‌های انجمن و وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته است از رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تمکین نکند.