توسعه ایرانی- وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه با مدیران سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که با برنامه‌ریز ی انجام شده قانون پایانه‌های فروشگاهی تا پایان امسال اجرایی خواهد شد. فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه با مدیران ارشد سازمان مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای ورودم به وزارت اقتصاد، پیگیر هوشمندسازی اقتصاد بودم. یکی از محورهای اساسی این موضوع، نظام مالیاتی است. در صورتی که این نظام با توجه به نقش محوری خود در اقتصاد، هوشمند شود، تاثیرات قابل  توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. وی توضیح داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی به این معنا است که تمامی مؤدیان مالیاتی، بنگاه‌های اقتصادی و مصرف کنندگان، باید در سامانه هوشمند مالیاتی ورد پیدا کرده و به آن مسلط شوند. رییس شورای گفت‌وگو با بیان اینکه زیرساخت‌های مربوط به هوشمند شدن نظام مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است، تصریح کرد: می‌توان گفت که ملزومات اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم شده است اما همان‌طور که گفتم سازمان امور مالیاتی یک طرف قضیه است.