توسعه ایرانی- وزیر کار ضمن تاکید بر لزوم توجه نهادینه به وجود بیش از ۹۷ هزار تعاونی و ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل مستقیم، گفت: امید است در دولت سیزدهم از این ظرفیت به نیکویی استفاده شود. به گفته شریعتمداری، کارکردهای اجتماعی و اقتصادی تعاونی‌ها برای مبارزه علمی با پاندمی کویید ۱۹، تلاش خستگی‌ ناپذیر تعاون گران برای کاستن آلام کرونا زدگان و پیشگیری از گسترش ویروس منحوس کرونا در محیط‌های کار و تولید، نمونه‌هایی از رفتارهای مدنی پذیرفته شده تعاونی‌ها در ایران و جهان در ۱۹ ماه اخیر است.