رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می‌گوید که دولت آنکارا همواره به خرید نفت و گاز از ایران علاقه داشته اما محدودیت‌های تحریمی در سال‌های گذشته این کار را دشوار کرده است. جلال ابراهیمی گفت: ایران و ترکیه در طول تمام دهه‌های گذشته به عنوان شرکای اصلی تجاری و اقتصادی یکدیگر کار کرده‌اند و امروز نیز با توجه به جمعیت حدودا ۱۷۰ میلیون نفری دو کشور، بازار مشترک قابل توجهی برای دو طرف وجود دارد. ترکیه در سال‌های گذشته استراتژی اصلی اقتصادی خود را بر افزایش صادرات استوار کرده و ایران نیز امکان صادرات قابل توجه کالا به ترکیه را دارد.