فارس- براساس گزارش بانک مرکزی، در یک ساله منتهی به انتهای اردیبهشت1400، نسبت تعداد چک‌‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به 8.8 درصد کاهش پیدا کرده است. چک‌های برگشتی همواره از معضلات مهم بر سر راه کسب و کارها بوده است. در همین رابطه تا قبل تصویب قانون جدید چک، حجم بالای چک‌های برگشتی موجب بی اعتباری چک در معاملات و کاهش تمایل صاحبان کسب و کار به انجام معامله از طریق چک شده بود. طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396، تعداد چک‌های برگشتی برابر با 17.2 میلیون فقره به ارزش 161.2 هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک­های مبادله شده در این سال برابر با 15 درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، برابر با 21.5 درصد بود.